Szanowni Państwo, 
jesteśmy małżeństwem, które łączy życie prywatne z zawodowym. Każde z nas posiada swoje mocne strony, które staramy się oddać w naszych projektach. Jesteśmy uczciwi i lojalni wobec naszych Klientów, otwarci na pomysły, szanujący gusta i guściki, z pasją realizujemy swoją pracę. Świadomi odpowiedzialności, ustawicznie podnosimy swoje kwalifikacje. Mieszkamy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ale pracujemy w całej Polsce. Kochamy podróże i muzykę, ale naszą wspólną pasją jest szeroko pojęta ARCHITEKTURA. Serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

mgr inż. arch. Dorota Skóra

ARCHITEKT, PROJEKTANT WNĘTRZ 
tel. kom.: 604 756 290 
e-mail: biuro@dpsstudio.pl 
Absolwentka Politechniki Białostockiej z tytułem magistra inżyniera architekta, wyróżniona w 2012 r. I nagrodą Prezydenta Miasta Białegostoku za opracowanie projektu dyplomowego pt. „Zakład karny”. Projektant wnętrz i form użytkowych, Home Stager. Posiada długoletnie doświadczenie w aranżacji przestrzeni prywatnych oraz publicznych. O jej profesjonalizmie może świadczyć praca na stanowisku projektanta/technologa mebli w wielu uznanych krajowych i zagranicznych markach. Współorganizatorka wydarzeń artystycznych, promotorka sztuk pięknych w środowisku amatorskim. Technik plastyk o specjalności tkanina artystyczna. Od najmłodszych lat związana z tradycyjnymi formami sztuk pięknych...

mgr inż. arch. Piotr Z. Skóra

ARCHITEKT, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY 
tel. kom.: 600 904 013 
e-mail: biuro@dpsstudio.pl 
Architekt, posiadający uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia w zakresie wyceny nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca Kosztoryskowy SKB, posiadający kwalifikacje do wykonywania ekspertyz i opinii z zakresu kosztorysowania, wyceny i rozliczenia robót budowlanych. Absolwent Politechniki Białostockiej, z tytułem magistra inżyniera architekta, wyróżniony nominacją do Polsko-Niemieckiej nagrody integracyjnej BDA-SARP im. Waltera Henna za opracowanie projektu dyplomowego. Ukończył studia podyplomowe z „Wyceny nieruchomości” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych i specjalistycznych.
Copyright (c)2020, All Rights Reserved.
146297